Çevre ve Enerji
Politikamız

Nora Zımpara olarak çevresel sürdürülebilirlik ilkesini benimseyerek, doğayı koruma ve etkileşimde bulunduğumuz topluluklara değer katma taahhüdümüzü sürdürüyoruz.

Enerji Verimliliği

Nora Zımpara, enerji kullanımını optimize ederek çevresel etkileri en aza indirme hedefindedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş ve enerji verimliliği projeleri ile karbon ayak izimizi azaltmayı amaçlıyoruz.

Atık Yönetimi

Atık azaltma, geri dönüşüm ve doğaya zarar vermeyen atık yönetimi stratejileri ile, sıfır atık hedefine ulaşarak çevre dostu bir iş modeli oluşturuyoruz.

Çevresel Bilinç

Ürün ve hizmetlerimizin tasarım aşamasında çevresel etkileri minimize ederek, müşterilerimize çevre dostu ve sürdürülebilir seçenekler sunma taahhüdü içindeyiz.

Toplumsal Katılım ve Eğitim

Çevre bilinci oluşturmak amacıyla toplumsal projelere aktif katılım sağlayarak, çalışanlarımız ve paydaşlarımız arasında çevre konusunda farkındalık ve bilgi düzeyini artırmayı hedefliyoruz.

Çevre

Enerji